พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco – School)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษา ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco – School) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting