สพม.นครสวรรค์ ร่วมส่งนางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)

วัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมแสดงความกับนางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศ เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ) ณ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)