การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี โดยมีการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี นำโดยนายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานสหวิทยาเขต ตากฟ้า  ตาคลี ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์