พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์