การประชุมพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2565

เมื่อวัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม  2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุซาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย