การประชุมคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD

วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์