โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ดีเด่น

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ดีเด่น แก่ นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต