ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00  น. ดร.สุซาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  และได้รับการต้อนรับจาก  นายกิจจา  เอี่ยมระหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู เป็นอย่างดี