ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพนมรอกวิทยา 

วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. ดร.สุซาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ โรงเรียนพนมรอกวิทยา และได้รับการต้อนรับจาก  นายนิทัศน์ อินทร์ฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา พร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เป็นอย่างดี