การประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองบัว

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญกาพิเศษ นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางธิชาพร​ ยอดกัณหา​ รองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​นครสวรรค์​ ประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์