สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการเดินธรรมยาตรา ถวายเป็นพุทธบูชาบนยอดเขากบ ณ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเดินธรรมยาตรา ถวายเป็นพุทธบูชาบนยอดเขากบ ณ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง