สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา14.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยา และ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ขอขอบคุณ นายวิมล ปรักมาตย์ ผอ.รร.วังข่อยพิทยา และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้