ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เอกจิตวิทยาและการแนะแนว

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เอกจิตวิทยาและการแนะแนว ได้รับการบรรจุโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์