สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอิสริยาพันธุ์ เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมนางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษา นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2,3 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์