โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวันอาสาพหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาพหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระราชรัตนเวที แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์