ผอ.สพม.นครสวรรค์ เยี่ยมชมโรงเรียนวังบ่อวิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย  นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ และ รองผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเยี่ยมชมโรงเรียนวังบ่อวิทยา อาคารสถานที่ และศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา เป็นอย่างดี ณ  โรงเรียนวังบ่อวิทยาอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์