การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565  มีการมอบนโยบายและข้อราชการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการมอบนโยบายโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดย ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อด้วยการประเมินสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรเงินดอผล กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2565 โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล และเรื่องสภานักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดย นายเทอดชาติชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับชมผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting