พิธีทบทวนคำปฏิญาน และเดินสวนสนาม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำ ทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม