โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” รุ่นที่ 2 

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์