โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๑๑ ปี การลูกเสือไทย

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายบรรพตบูรพา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๑๑ ปี การลูกเสือไทย ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธี ดังนี้

๑. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

๒. โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์

๓. โรงเรียนวัดหนองกรด

๔. โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส

๕. โรงเรียนวัดมาบมะขาม

๖. โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)

๗. โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

๘. โรงเรียนบ้านหนองเสือ

๙. โรงเรียนวัดเจริญผล

๑๐. โรงเรียนวัดคลองธรรม