สพม.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นอย่างดี มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)