สพม.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง ต้นกำเนิดโครงการหลวง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความพอเพียง ความมีเหตุมีผล ซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงาน