สพม.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยรับฟังการบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต, การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1