โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จัดกิจกรรม “พิธีบวงสรวงวันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “พิธีบวงสรวงวันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีนายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ และนายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีสี่แผ่นดิน

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ผู้ถ่ายภาพ : นายพีรพัฒน์ ถึงสุข