ไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ โดยมี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ทั้งนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 35 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท