การประชุม “สร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”

วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางวาสนา นุ่มนาค นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุม “สร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์