โครงการ”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน” 

วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน” ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์