ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์