การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ และ นาวสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ชาญ​ณรงค์​ ยาสุทธิ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิมเป็นอย่างดี ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม