ผอ.สพม.นครสวรรค์ เข้าพบและสวัสดี นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบและสวัสดี นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18