ผอ.สพม.นว ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการรับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการรับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม