ผอ.สพม.นว ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเก้าเลี้ยววิทยา เพื่อเยี่ยมชมนโยบายเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนของสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเก้าเลี้ยววิทยา เพื่อเยี่ยมชมนโยบายเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนของสถานศึกษา อาคารสถานที่และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ได้รับการต้อนรับจากนายก้านตอง  เส็งเอี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์