ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารตึกใหม่ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์