สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ร่วมการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ใน กศจ.นครสวรรค์ ผ่านระบบ video conference โปรแกรม Google meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์