สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

วัน เสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ องค์คณะ กตปน. ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ประธานสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี