สพม.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ณ สพม.จันทบุรี ตราด

วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ องค์คณะ กตปน. ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ประธานสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1I3KJ33WiWmPmd-VGvZ7Kid4sSd5eFztq