ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนโกรกพระ และร่วมงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงนราพร กุศลศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนโกรกพระ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนโกรกพระ และร่วมงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงนราพร กุศลศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนโกรกพระ เสียชีวิตด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ วัดกระจังงาม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์