สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์(กศจ.) ครั้งที่ 7/2565 

วัน พุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์(กศจ.) ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์