ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 4

วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์