ประชุมคณะทำงานโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษานครสวรรค์