โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี

วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี, โรงเรียนสอนขับรถ ส.อรุณ ไดรฟ์วิ่ง, โรงพยาบาลตาคลีและสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการจราจรได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยโครงการดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106 คน