มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกว่า 3.75 ขึ้นไปเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองอีกด้วย