ประชุมชี้แจงนักเรียนแกนนำ เรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ผอ.สมจิตร นุชสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ที่ให้เกียรติมาบรรยายและประชุมนักเรียนแกนนำของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565