การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (moe safety center) ผ่านระบบ video conference

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (moe safety center) ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสารสนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์