สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 1/2565

 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมศรีสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1