การประชุมหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 

วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์