สพม.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า)

วัน ศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพจาก ไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dpdkhs9EmucY4c7B_xriruwB2-VABy81