การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์