โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดคลิปวิดีโอหนูน้อยยูทูปเบอร์ โดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักเรียนทีม Variety โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดคลิปวิดีโอหนูน้อยยูทูปเบอร์ จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนักเรียนทีม Variety ดังนี้ 1.นายสุรวิทย์ชัย สุขประเสริฐ, 2.น.ส.อภิรดา อินทร, 3.นายนครินทร์ จันทร์สุวรรณ 4.น.ส.ปณิดา เกลาเกลี้ยง 5.น.ส.อนันตญา ร้อยแก้ว, 6.น.ส.สรัลชนา พุ่มแสง ครูที่ปรึกษาผลงานครูปริวัตร ศรสุรินทร์ และครู ICT โรงเรียนลาดยาววิทยาคม