สพม.นครสวรรค์ ร่วมการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โคก หนอง นา” โมเดล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนพระบางวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โคก หนอง นา” โมเดล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนพระบางวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรเรียนพระบางวิทยา